Hizmetlerimiz

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI - PR

- Liderlik İletişimi: Kurum içerisi liderlik, pazar liderliği, yurt çapında lider olmak. Bu algıyı kurum içinde ve kurum dışında değerlerden ödün vermeden yapmak ve değer yaratmanız için sizinle beraber sizin için oluşturuyoruz.

- Medya İlişkileri Yönetimi: Medyada, kurumunuzu ve kendinizi nasıl doğru ifade edeceğinizi, sektörünüzde fark yaratmak için oluşturmanız gereken doğru stratejileri ve bunu nasıl yapacağınıza dair doğru algıyı yaratmak için çalışıyoruz.

- Kurumsal Kimlik Tasarımı: Kurum kimliği bir bütündür. Bunun doğru mesajlarla görsel anlamda desteklenmesi gerekir. Konferansta yapacağınız açılış konuşmasından, uzatacağınız kartvizite kadar hepsi birbirini tamamlar ve aynı mesajı veren şekilde olmalı. Bütün bunlar için ortak iletişim dili oluşturuyoruz.

- Kurumsal İletişim Yönetimi: Algı oluşturmak veya hali hazırdaki algıyı değiştirmek için gerekli süreç yönetimi. Müşteri nezdinde ve/veya rakipler nezdinde en doğru ve etkin algıyı oluşturma. Hali hazırdaki algıyı doğru yönetmek, gerekli kişi ve kuruluşlara aktarmak.

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurumunuzun, topluma yapmak istediği katkılar doğrultusunda sosyal sorumluluk sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projelirinin altyapısını oluşturmak ve bu doğrultuda hareket etmek üzerine bir hizmet sunuyoruz.

- Medyada İçerik Üretimi: Basın bülteni, basın kiti, konuşma metinleri, tüketici yazışmaları, makaleler, web sitesi ve e bültn içerikleri, özel konulu kitap ve kitapçıklar hazırlanması.

- İletişim Trendleri Danışmanlığı: Sektörünüzdeki bütün gelişmeleri ve atlanmaması gereken gelişmelerin her ay raporlanarak sunulması. Rekabet alanlarını, yeni başlayan projeleri, ekonomik eğilimlerle beraber ele alarak sunuyoruz.


- CEO, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yönetici İletişimi: Yönetim Kurulu, CEO ve Yönetici’nin temel görevlerinden biri olan kurumsal itibar ve kurumsal algı yönetimi için Yönetim Kurulu, CEO ve Yönetici’ye danışmanlık yapmak, stratejik iş ve bunlara hizmet verecek iletişim doğrultusunda planlamaları yapmak ve CEO / Yönetim Kurulu Başkanı ya da ilgili Yöneticiye networking hizmeti vermek, doğru yer ve zamanda doğru insanlarla tanışmasını sağlamak.


 YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Girişimciler, çözüm ortağı arayanlar, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen şirketler, finansman konularında tıkanan sektörler, yeni ortak arayanlar için şirket birleşmeleri için yatırım danışmanılğı hizmeti sunmaktayız.

- Yatırımcı iletişimi

- Yatırımcı dosyası hazırlanması

- Finansal tablolar

- Raporlama

- Yatırımcıyla görüştürmek

 

 İNOVASYON DANIŞMANLIĞI

 İnovasyon danışmanlığının faydaları:

 
- İş dönüşümü

- İş hacmini büyütmek

- İş modelini geliştirmek

- Yenilikçi yönetim

- Değişim kültürünü yönetmek

- Şirketlerde çalışan bağlılığını arttırmak

- Maliyetlerde azalma

PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

İş dünyasında ürününüz ne kadar güçlü olursa olsun pazarlama ayrı bir gereklilik ve sanattır. Mevcut müşterileri sadık kılmak ve yeni müşteriler bulmak firmaların kaçınılmaz ihtiyaçlarındandır. Ürün konumlandırması, marka konumlandırması, rekabet stratejileri, pazarlama stratejileri ve planlama konularında DP Danışmanlığın uzman kadrosuyla size yardımcı oluyoruz.

- Ürünü doğru konumlandırmak

- Doğru fiyattan satmak

- Pazarlama departmanı kurulması

- Doğru satış kanallarından satmak

- Yeni pazarlara ulaşmak

- Hedef müşteri analizi yapmak

- Pazarlama planı oluşturmak


 İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin ve organizasyonların en üst seviyede performans alması, yeni iş sahalarına girmesi, satış için doğru hedef kitlelerle buluşması için yaratıcı iş geliştirme projelerimizle şirketlere değer katıyoruz. Satış ve pazarlama, organizasyonel yapının yenilenmesi, şirket birleşmeleri, satın almalar ve iş stratejinizi geliştirmek için bize danışın.

 

 EĞİTİM

Uzman eğitmelerimiz aracılığı ile şirket çalışanlarınızın potansiyellerini ortaya koymaları, kendilerine ve şirketlerine değer katmalarını amaçladığımız çeşitli eğitim programlarımız mevcuttur.

 

-       Yönetim Becerileri: Kurumun başarısı ve yönetim ahengi için gerekli olan temel yöneticilik becerileri, üst yönetim ile birlikte belirlenir. Beklenen davranış ve sonuçlar doğrultusunda eğitim süreçleri tasarlanır ve uygulanır. Seviye: 2-3

-       Bireysel Liderlik: Lider konumunda olan iş profesyonellerinin kendileri daha yakından tanıyarak, iş ve özel yaşamlarında üstlendikleri çeşitli rollerde gereksinim duyacakları beceriler kazandırılır. Seviye : 2-3-4

-       Değişim Yönetimi: Konfor alanını takip eden tehditler, güncel ve gelecek dönemlere ait ihtiyaçlar, dirençler, çalışanlar ve yöneticiler tarafından tanımlanır. Tüm çalışanlar ile birlikte yol haritaları tasarlanır ve uygulanır. Seviye: 2-3-4

-       İletişim Becerileri: Etkin bir iletişim için bireylerin profilleri ve kurum kültürü esas alınır. Çalışanların birlikte sonuç üretmelerine engel olan muhtemel iletişim bariyerleri önlenir. Bu programda katılımcılar, bireysel ve grup uygulamaları ile desteklenir, sonuçlar bireysel eylem planları ile takip edilir. Seviye: 1-2

-       Sunum Becerileri: Çalışanların ve yöneticilerin etkili sunumlar hazırlamaları ve topluluk önünde aktarabilmeleri için gereken beceriler, uygulamalar ve teknik paylaşımlar ile sağlanır. Bireylerin ihtiyaçları ve becerileri doğrultusunda geribildirim çalışmaları ile takip edilir. Seviye: 1-2-3

-       Satış Becerileri: Pratik yaklaşımlar ile satış ekibinin günçel rolü, müşteriler ile etkin iletişim kurma, ihtiyacı belirleme, ürün/fayda analizi ve satış sürecini yönetme becerileri kazandırılır. Satış ekiplerinin satış etkinliğini arttırmaları ve sadık müşteriler yaratmaları sağlanır. Seviye: 1

-       Hizmet Kültürü: Müşteri sadakatini sağlamak için müşteriye vereceğimiz hizmet sürecinin tanımı yapılır. Müşterinin yaşayacağı deneyimin her anı için çalışanların katkıda bulunacakları hizmet kültürü oluşturulur. Seviye:1

-       Bir Tek Adım: Çalışanların kişisel gelişim alanları ve bu alanları engelleyen unsurlar tesbit edilir. Çözüm için gerekli adımlarla gelişim süreçleri oluşturulur ve düzenli aralıklarla geribildirim verilir. Seviye: 1

-       Eğitim Tasarım Atölyesi: Kurumların eğitim birimleri ve iç eğitmenlerine yönelik, içerik oluşturma, uygulama tasarımı ve iç eğitmen gelişimini destekleyen atölye ve takip çalışmalarını kapsar.

-       Sosyal Proje Atölyesi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarında, kurumun kendi personeli tarafından sosyal projeler geliştirilir. Atölye çalışmasının çıktıları, projenin tüm paydaşları, detaylı adımları ve yol haritasından oluşur. Proje boyunca atölye tarafından yürütme ve takip çalışmaları yapılır.

 

 MARKA YÖNETİMİ

Marka yaratmak günümüzde basite indirgenmiş bir anlayıştır. Her birey bir marka yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak sağlam temellere ve bilgiye oturtulmamış marka yaratma süreci uzun vadede başarısızlıklara neden olmaktadır. Marka oluşturma sürecinde, markanın ortaya çıkma ve devam etme nedenleri tanımlanır ve bir marka vizyonu geliştirilir. Bir çok firma marka vizyonunu belirlemede başarılı olmalarına rağmen, markanın hedeflerini ve devamlılığını sağlayacak imajı yaratma aşamasında sıkıntıya düşmektedir.

Marka yaratma ve yönetme sürecinde,

- Markanın tüketici zihninde konumlandırılması

- Fiziksel özelliklerin yanısıra duygusal öğelere yer verilmesi

- Yayılma stratejilerinin belirlenmesi

- İletişim kanallarının tesbiti ve doğru tercihi

- İletişim yöntemlerinde farklılaşma

gibi önemli aşamaların profesyonelce yönetilmesi markanın uzun ömürlülüğü ve kalıcılığı açısından büyük önem taşır.

 

GİRİŞİMCİLİK 

Bir fikriniz var ve kendi işinizi kurmak istiyorsunuz; ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz...

-       Fizibilite çalışması: İş fikrinizin uygulanabilirliğini ölçmek

-       İş Planı: Fikrinizi tanıtmak ve iş fikrinizi hayata geçirdiğiniz andan itibaren, işlemeye başlayacak olan sürecin kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanması

-       Pazar Araştırması: Girmek istediğiniz pazarı tanımak, rakiplerinizi tanımak ve ölçümlemek, pazarın size hazır olup olmadığını tesbit etmek

-       Finansman: Nakit akışınızı yönetmek, sermaye ihtiyacınızı belirlemek, finansal kaynak ve/veya desteklere ulaşmanın yollarını keşfetmek

-         Şirket İçi Girişimcilik: Girişimci sadece kendi işini kuran kişi değildir. Şirketlerde çalışan, şirketlerin büyümesine katkıda bulanan kişilerde şirket içi veya diğer adıyla kurumsal girişimcidir. Bu noktada, şirket için girişimciliğin ne olduğu, katkısıyla ilgili danışmanlık ve eğitimler vermekteyiz.

Girişiminiz tutkunuzsa; gelin bütün bunları sizin için ve sizinle birlikte yapalım. Bize danışın. Girişimcilik yolunda başarıya ulaşın.

 

KOBİ DANIŞMANLIĞI

-        Check Up: firmanızın mevcut durumunun ölçümlenmesi ve eksiklerin tesbit edilmesi. Şirket çalışanlarının ve/veya departmanların verimlilik ve motivasyonlarının ölçümlenmesi. Doğru İK stratejilerinin tesbit edilmesi ve uygulanması.

-       Ortak Akıl Çalışması: şirket yöneticileri ve departman yöneticileri ile gerçekleştirilen ortak hedef saptama ve verimlilik çalışması. Şirket içi iletişimin güçlenmesi. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin saptanması.

-       İş Modelleme: Pazardaki ihtiyaç ve şirketin yetkinlik alanları doğrultusunda yeni bir iş modeli geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi. Yönetici kadrosunun verimli zaman yönetimi ve nakit yönetimi modellerini oluşturma.

-       Pazarlama Stratejileri: rekabetle başedebilmek ve öne çıkmak için innovasyonel pazarlama projeleri geliştirmek. Şirketin teknolojik altyapısının incelenmesi ve maksimum fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi. Reklam, medya, sosyal medya ve interaktif reklam yöntemlerinin verimli kullanılması. Sponsorluk projeleri, organizasyon çalışmaları vb.